امروز پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۱

حفاظ پلاستیک

حفاظ پلاستیک : تولیدکننده نایلون های حباب دار صنعتی
ضربه گیر برای لوازمخانگی در اندازه های مختلف
به صورت رول و کاور

ضربه گیر حبابدار در 5 اندازه حباب 10 ، 15 ، 20 ، 25 و 30 میلیمتر و گریدهای مختلف تولید می گردد. نایلون حبابدار را بصورت برش خورده ، همچنین بصورت پاکت و یا کاور نیز می توان تولید کرد.
کاتالوگ

محصولات و خدمات حفاظ پلاستیک

حفاظ پلاستیک

مشخصات کلی

حفاظ پلاستیک

  • تولید کننده

حفاظ پلاستیک

6802

حفاظ پلاستیک تولیدکننده نایلون های حباب دار صنعتی
ضربه گیر برای لوازمخانگی در اندازه های مختلف
به صورت رول و کاور
نایلون حبابدار ضربه گیر از عرض 10 سانت الی 250 سانت
حفاظ پلاستیک : نایلون های حباب دار صنعتی
ضربه گیر برای لوازم خانگی در اندازه های مختلف
به صورت رول و کاور

فردوسیه _ خیابان نان ماشینی ، مجتمع صنعتی فردوس ، بوستان یکم ، گلستان شمالی ، پلاک 8